Αντωνία Παπαμιχαήλ
Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια
Ευαγγελία Κουκουνίτσα
Λογοθεραπεύτρια
Σταυρούλα Βρύνια
Ψυχολόγος
Θεοδώρα Κατσουράνη
Ειδικός Παιδαγωγός
Βλαστού Χαρά
Λογοθεραπεύτρια