Τα βήματα…

1) Δωρεάν λήψη ιστορικού και γνωριμία των γονέων με τον χώρο μας
Κατά το 1ο βήμα ορίζεται ραντεβού συνάντησης, στα τηλέφωνα 2130.37.65.45 & 6944.23.51.53, με την επιστημονικά υπεύθυνη του χώρου και Εργοθεραπεύτρια κα Παπαμιχαήλ και τους δύο γονείς του παιδιού ή του εφήβου. Το ραντεβού αυτό δεν χρεώνεται. Στο πρώτο ραντεβού οι γονείς πρέπει να έχουν μαζί την γνωμάτευση και το βιβλιάριο ασθενείας του παιδιού.

2) Έναρξη θεραπευτικών αξιολογήσεων – έναρξη θεραπευτικού προγράμματος:
Εφόσον έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους γονείς και την διεύθυνση του χώρου, βασικά σημεία όπως: αιτήματα για θεραπεία, ώρες προσέλευσης,κόστη & τρόπος αποπληρωμής το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού ή του εφήβου ξεκινά σε επόμενη συνάντηση, υπό την μορφή θεραπευτικών αξιολογήσεων.

3)Αν το παιδί ή ο έφηβος παρακολουθεί παραπάνω από 2 ειδικότητες, τότε η πρώτη συνάντηση, αφορά σε συνάντηση γνωριμίας, όπου ο γονέας μπορεί να απευθύνει κάθε ερώτηση που έχει στο νέο θεραπευτή του παιδιού του, σχετικά με το επίπεδο εμπειρίας του ή τις προσδοκίες που έχει για το πρόγραμμα του παιδιού του. Το βήμα αυτό θεωρείται πως αφορά σε έναρξη του θεραπευτικού προγράμματος.

4) Ακολουθεί ένα χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων (σε άμεση συνάρτηση με την συχνότητα προσέλευσης) , όπου γεφυρώνεται η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και τον θεραπευτή και κατά το οποίο συλλέγονται, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, μέσα από την διαδικασία των θεραπευτικών αξιολογήσεων για κάθε ειδικότητα, που μπορεί το παιδί ή ο έφηβος, να παρακολουθεί. Το ποιες ειδικότητες θα παρακολουθήσει ένα παιδί , συχνά το κρίνει η γνωμάτευσή του. Ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων για το αποτέλεσμα και η έναρξη του θεραπευτικού πλάνου.

5) Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει χώρα γνωμάτευση, αλλά τα συμπτώματα μιας κλινικής εικόνας είναι παρόντα, δίνεται άμεση παραπομπή σε ιατρική ειδικότητα, ενώ παράλληλα το θεραπευτικό πρόγραμμα προχωρά κανονικά.

6)Στα προγράμματά μας δεν γίνονται δεκτά παιδιά ή έφηβοι, δίχως γνωμάτευση ή δίχως ορισμό έστω ιατρικού ραντεβού για το άμεσο μέλλον.

7)Κατά τις αξιολογήσεις μας χρησιμοποιούνται άτυπα, αλλά και σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία. Τα άτυπα αφορούν σε αποτέλεσμα εκτενούς κλινικής παρατήρησης και βασίζονται σε βασικές επιστημονικές αρχές παρέμβασης των ειδικοτήτων. Τα σταθμισμένα αφορούν σε αξιολογητικά εργαλεία που έχουν σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό π.χ. βλέπε για Λογοθεραπεία ‘Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου – Βουγιουνδρούκας’. Ωστόσο στις αξιολογήσεις μας συχνά χρησιμοποιούνται και αξιολογητικά εργαλεία του εξωτερικού, όπως π.χ. το VMI για την Εργοθεραπεία.

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.