Διαδικασία αποζημίωσης ΕΟΠΠΥ και κόστη των συνεδριών

Κάθε ασφαλιστικό ταμείο παρουσιάζει την δική του διαδικασία.

Εδώ θα σας αναλύσουμε σύντομα την συνθήκη ασφάλισης του ΕΟΠΠΥ, που ως συνήθως αφορά την πλειοψηφία των ασφαλισμένων και στην οποία πιθανότατα να ανήκετε και εσείς.

Απο τον Ιούλιο του 2020 ξεκίνησε η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών για την αποζημίωση των δαπανών ειδικής αγωγής μέσω του Gov.gr.

Δείτε εδώ: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-logotherapeion-eidikes-agoges

Η συγκεκριμένη λειτουργία οδηγεί βήμα βήμα τον γονέα στην επισύναψη αρχείων και συμπλήρωση στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την αποζημίωση των δαπανών, που αφορούν στην ειδική αγωγή, απο τον ΕΟΠΠΥ.

Πριν από αυτό απαιτούνταν επίσκεψη στην υπηρεσία.

Αποτελεί βασική προϋπόθεση, οτι το παιδί πρώτα πρέπει να έχει διαγνωστεί από ιατρική ειδικότητα. Άλλωστε η γνωμάτευση είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης μέσω gov.gr .

Άλλα δικαιολογητικά αφορούν σε:

1) Έναρξη επιχείρησης του κέντρου με το οποίο συνεργάζεστε

2) άδειες ασκήσεως των θεραπευτών

3) Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία δηλώνετε, οτι το παιδί σας δεν παρακολουθεί συνεδρίες σε άλλη δομή

4) Γραπτή βεβαίωση των συνεδριών

5) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Απαραίτητος είναι και ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ώστε ο οργανισμός, να σας καταθέτει το ποσό που σας αντιστοιχεί, όταν γίνει η εκκαθάριση.

Τα 1,2,3 ανεβαίνουν μόνο την πρώτη φορά δημιουργίας του λογαριασμού, ενώ τα υπόλοιπα κάθε μήνα. Όλα σας αποστέλλονται από το κέντρο μας σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Είναι σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν, πως το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο αποπληρώνει μέρος των συνεδριών και όχι όλο το κόστος των συνεδριών.

Για παράδειγμα ο ΕΟΠΠΥ αποδίδει ένα ποσό της τάξεως των 15 ευρώ ανά συνεδρία, για τις ειδικότητες της Εργοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Ψυχοθεραπείας.

Αυτό όπως γίνεται αντιληπτό , είναι αδύνατον να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες μιας συνεδρίας όπως: φόρος 24% , τρέχοντα έξοδα, θεραπευτικός εξοπλισμός και έξοδα αναλωσίμων, ασφάλιση του θεραπευτή, αμοιβή του θεραπευτή, σύμφωνα με την εμπειρία και τις εξειδικεύσεις που φέρει.

Τέλος συχνά παρατηρείται μια αναντιστοιχία στον αριθμό συνεδριών που αποδίδονται από το ταμείο, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού για συνεδρίες.

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.