Πληροφορίες για ΚΕΣΥ

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ).

Σύμφωνα με το Νόμο 4547/2018, για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ΚΕΣΥ δραστηριοποιούνται στους τομείς :

  • Διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • Διενέργειας αξιολογήσεων
  • Σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων
  • Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων
  • Διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

Πηγή: http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/

Συχνά το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με την διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου, που ανήκει το παιδί, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την ανάδειξη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών του στο σχολικό πλαίσιο.

Εφόσον λοιπόν έχουμε πάρει την γνωμάτευση μας, που αφορά σε αναπτυξιακή διαταραχή και εφόσον το παιδί μας αντιμετωπίζει δυσκολίες στο χώρο του σχολείου, απευθυνόμαστε στα ΚΕΣΥ για αίτηση, με σκοπό την απόκτηση ‘δημόσιας’ παράλληλης στήριξης.

Είναι σημαντικό να κινηθούμε εγκαίρως καθ’ ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας στην εν λόγω υπηρεσία.

Η ‘δημόσια’ παράλληλη στήριξη αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.