Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ένας άρτια καταρτισμένος επαγγελματίας στο πεδίο της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά και της διαχείρισης της συμπεριφορικής εικόνας ενός παιδιού. Οργανώνει και προωθεί προγράμματα τόσο Ειδικού Μαθησιακού, όσο και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης.

Στην περίπτωση του Ειδικού Μαθησιακού παρεμβαίνει σε εικόνα Μαθησιακών Δυσκολιών ακόμα και όταν αυτές παρουσιάζονται απο κοινού με αναπτυξιακές διαταραχές όπως:

 • Αυτισμός
 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα,
 • Σύνδρομο Ντάουν,
 • Νοητική Υστέρηση.
 • Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριοι τομείς παρέμβασης του Προγράμματος ‘Ειδικoύ Μαθησιακού‘:
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου των κειμένων κλιμακούμενης δυσκολίας
 • Εκμάθηση της θεματικής ορθογραφίας με τη χρήση εικόνων (Εικονογραφική Μέθοδος).
 • Εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων
 • Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία των λέξεων.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης με ή χωρίς τη χρήση σχεδιαγραμμάτων.
 • Ασκήσεις Παραγωγής Γραπτού Λόγου.
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου.
 • Εφαρμογή Προγράμματος οργάνωσης μελέτης των μαθημάτων στο σπίτι.
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων (μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη).
 • Στα μαθηματικά γίνεται διδασκαλία με σκοπό την αυτοματοποίηση των τεσσάρων βασικών πράξεων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς.

Ένα Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει χρονικά απο το τέλος της ‘α δημοτικού.

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση αναφέρεται στην παρέμβαση για την αφομοίωση γνώσεων με μεθοδικό τρόπο,που συμβάλλουν στην μαθησιακή ετοιμότητα. Λαμβάνει χώρα κύριως κατά την προσχολική ηλικία συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση της συμπεριφοράς.

Τί είναι όμως η Σχολική Ετοιμότητα και τί η Μαθησιακή Ετοιμότητα;

Πρόκειται για 2 όρους που προκαλούν συχνά σύγχυση στο ευρύ κοινό. Ας τους διαχωρίσουμε:

Σχολική ετοιμότητα: Σύμφωνα με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η ικανότητα του μαθητή να ακολουθήσει τον μέσο όρο επίδοσης μιας τάξης.Για να επιτευχθεί αυτό που ονομάζεται ‘Σχολική Ετοιμότητα’, ένας μαθητής χρειάζεται να παρουσιάζει απόδοση αντίστοιχη της αναπτυξιακής του ηλικίας στις κάτωθι κυρίως περιοχές:

 • Προφορικός Λόγος.α) Φωνολογική Ανάπτυξη (διαφοροποίηση των ήχων).) Σημασιολογική Ανάπτυξη (ανάπτυξη λεξιλογίου). γ) Συντακτική Έκφραση.
 • Ψυχοκινητικότητα: Συντονισμός των κινήσεων των χεριών, των δαχτύλων
 • Οπτική Αντίληψη.
 • Νοητικές Ικανότητες: Αντίληψη, Μνήμη, Προσοχή.
 • Συναισθητική Οργάνωση: Η ιδέα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, θετική στάση απέναντι στουςάλλους, διαπροσωπικές σχέσεις.

Μαθησιακή Ετοιμότητα ή Επάρκεια: Είναι το σύνολο των γνωστικών μηχανισμών που καθιστούν ένα παιδί έτοιμο να μάθει. Ο όρος αναφέρεται κυριότερα σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όπως: αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη.Για αυτό συστήνεται η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση και  παρέμβαση, σε μικρή ηλικία,(μπορεί να ξεκινήσει από τα 3,5 κιόλας χρόνια ζωής), σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία ως συνήθως επηρεάζει τους τομείς αυτούς. Η όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε μικρή ηλικία σέβεται τον ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού και του αφήνει χρονικά περιθώρια για σταδιακή αφομοίωση. Αυτό δεν αποκλείει ωστόσο, οτι και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να βοηθηθούν.

Το ‘χτίσιμο’ των δεξιοτήτων που αφορούν στον όροΣχολική Ετοιμότητα, όπως γίνεται κατανοητό και απο τα ανωτέρω, αποτελεί έργο των ακόλουθων ειδικοτήτων και απαιτεί χρόνο για αυτό συνιστούμε όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση:

 • Εργοθεραπευτής,
 • Λογοθεραπευτής,
 • Παιδοψυχολόγος,
 • Ειδικός Παιδαγωγός.

Εκτενές αξιολογητικό ιστορικό των προηγούμενων θα καθορίσει, αναλυτικά, τις ανάγκες του προφίλ κάθε παιδιού και το αναγκαίο θεραπευτικό πρόγραμμα για εκείνο.

Για να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτό το στάδιο πρέπει πρώτα όμως να έχουμε πετύχει ένα καλό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας.

Είναι αδύνατον να προωθηθεί μαθησιακή ετοιμότητα με τις επιμέρους δεξιότητες της και κατ’επέκταση δεξιότητες σχολικής ετοιμότητας αν δεν βρίσκονται σε εξισορρόπηση:

 • Η αισθητηριακη Ρύθμιση. Π.χ. Υπερκινητικότητα.
 • Η συμπεριφορική Ρύθμιση Π.χ. Παρορμητικότητα.
 • Η συναισθηματική Ρύθμιση Π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έργο του Παιδοψυχολόγου.

Η χαμηλή σχολική επίδοση από το τέλος της α δημοτικού, που οφείλεται σε μαθησιακά κενά, λόγω π.χ. μη οργανωμένου προγράμματος μελέτης (αυτό πρέπει πάντα να διερευνάται εξονυχιστικά,ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διαφοροποιήσεις) δεν είναι αντικείμενο παρέμβασης του ειδικού παιδαγωγού. Όπως γίνεται αντιληπτό ο Ειδικός Παιδαγωγός ουδεμία σχέση έχει, με το Κέντρο Μελέτης,το φροντιστήριο ή την δασκάλα στο σπίτι. Τα τρία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά μόνο για εκείνα τα παιδιά, στα οποία δεν συνυπάρχουν δυσκολίες, όπως αυτές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.Πρόκειται για μια ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση, που διαχειρίζεται επιμέρους προκλήσεις.

Τα μοναδικά Τεστ Διάγνωσης Σχολικής Ετοιμότητας σταθμισμένα για τον ελληνικό πληθυσμό αποτελούν τα:

 • Αθηνά Τεστ
 • Α τεστ

Στο Κέντρο μας παρέχεται ιδιωτικά το Αθηνά Τεστ.

Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να λάβουν δωρεάν την παροχή του Αθηνά Τεστ  απευθυνόμενοι στα κατατόπους ΚΕΣΥ της περιοχής τους (Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Στήριξης-πρώην ΚΕΔΔΥ), κατόπιν αιτήσεως. Ελπίζουμε με το παρόν άρθρο να βοηθήσαμε, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγώγου και όλοι οι σχετιζόμενοι όροι.

Προγράμματα

Θέλετε να κλείσετε ραντεβού και να μάθετε περισσότερα για μας και το κέντρο μας;

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.