Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και την θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, ροής, φώνησης αλλά και διαταραχές κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Πιο αναλυτικά:

Ο Λόγοςχωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

  • Aντιληπτικός λόγος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τις πληροφορίες. Εκεί τοποθετούμε τις δυσκολίες του ατόμου να κατανοήσει αυτό που ακούει ή αυτό που διαβάζει.
  • Eκφραστικός λόγος δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τις πληροφορίες.
    Εκεί τοποθετούμε τις δυσκολίες του ατόμου να πει ή να γράψει τις ιδέες του και τις σκέψεις του.
    Συνεπώς,έχουμε τριών ειδών διαταραχές (αντιληπτικού τύπου, εκφραστικού τύπου, μεικτή διαταραχή και των δύο τύπων).

Η Ομιλία ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να παράγει σωστά όλους τους ήχους (φωνήματα) της εκάστοτε γλώσσας σε όλες τις θέσεις μέσα στις λέξεις. Έντονες δυσκολίες στον τομέα της ομιλίας μπορούν να οδηγήσουν σε ακατάληπτη (μη κατανοητή) ομιλία.

Η Επικοινωνία χωρίζεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:

Λεκτική Επικοινωνία.
Μη λεκτική επικοινωνία.

Η λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του λόγου και την ομιλίας.

Η μη λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας του σώματος (βλεμματική επαφή, στάση σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις). Για μια ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι απαραίτητη η χρήση και της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οποιαδήποτε δυσκολία σε κάποια από τις δύο πραγματοποιεί διαταραχή στην επικοινωνία.

Η Διαταραχή Ροής (κυρίως τραυλισμός) έχει να κάνει με την ταχύτητα ομιλίας, τα μπλοκαρίσματα και τις επαναλήψεις συλλαβών ή λέξεων του ατόμου. Η εμφάνιση τέτοιων δυσκολιών μπορούν να προέρχονται τόσο από νευρολογικούς, όσο κι από συναισθηματικούς παράγοντες.

Η Διαταραχή Φώνησης ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να διαχειριστεί την έναρξη, την ένταση, την ηχηρότητα και το ύψος της φωνής του. Δεν έχει τον έλεγχο της φωνής του.

Πάλι, νευρολογικοί αλλά και συναισθηματικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση της διαταραχής αυτής.

Η Διαταραχή Κατάποσης αποτελεί την δυσκολία του ατόμου να καταπιεί στερεά ή υγρή τροφή Η θεραπευτική αποκατάσταση της διαταραχής αυτής, απαιτεί εξιδεικευμένο προσωπικό πάνω στο αντικείμενο και την βοήθεια μιας ολόκληρης ιατρικής ομάδας.

Όποια δυσκολία προκύπτει στους παραπάνω τομείς χρήζει αξιολόγησης από έναν λογοθεραπευτή.

Όλα τα παραπάνω αξιολογούνται σε συνάφεια με την νοητική ικανότητα, την κινητικότητα, τον κοινωνικό, συμπεριφορικό και συναισθηματικό τομέα του ατόμου για μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση και την παραπομπή σε άλλες ειδικότητες εάν παραστεί ανάγκη.

Κάθε λογοθεραπευτική συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Ο Λογοθεραπευτής, αφού έχει ολοκληρώσει εκτενή αξιολόγηση του παιδιού, μέσα απο την κλινική του παρατήρηση και την χρήση ειδικών τεστ για τον σκοπό αυτό, ξεκινά την θεραπευτική του παρέμβαση, η οποία βασίζεται σε στόχους βραχυπρόθεσμους (ως 3 μήνες) και μακροπρόθεσμους στόχους (6 μήνες και άνω).

Ο Λογοθεραπευτής συνεργάζεται με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί ( Εργοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Παιδοψυχολόγος, Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος, Παιδοψυχίατρος). Στην Λογοθεραπεία προσέρχονται παιδιά τα οποία παρουσιάζουν φωνολογικές – αρθρωτικές διαταραχές ή άλλες διαταραχές στο λόγο, οι οποίες ‘στέκονται’ είτε μόνες τους, είτε ως συνοδό σύμπτωμα μιας άλλης εικόνας όπως Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ ή μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης η Λογοθεραπεία στο χώρο μας αναλαμβάνει παιδιά με εικόνα Τραυλισμού ή καθυστερημένη έναρξη ομιλίας.

Προγράμματα

Θέλετε να κλείσετε ραντεβού και να μάθετε περισσότερα για μας και το κέντρο μας;

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.