Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία στα πλαίσια των προγραμμάτων της προωθηθεί στο παιδί σας όλες εκείνες τις δεξιότητες,(αισθητηριακές,κινητικές, γνωστικές) που του είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σημαντικών δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (όπως η γραφή, το παιχνίδι,η προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο), οι οποίες συμβάλλουν με την σειρά τους, στην ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας και της καθημερινότητας του.

Γιατί ξεκινά ένα παιδί Εργοθεραπεία;

Όταν σε έναν ή παραπάνω από τους τομείς που ακολουθούν παρουσιάζονται δυσκολίες:

Εξαιτίας δυσκολιών Αισθητηριακή Ρύθμισης:

 • Υπερκινητικότητα.
 • Αργός ρυθμός σε δραστηριότητες.
 • Συμπεριφορά έντονης αναζήτησης στο χώρο.

Εξαιτίας δυσκολιών Γνωστικού τομέα:

 • Αδυναμία ενσωμάτωσης προσοχής.
 • Αδυναμία ακολουθίας οδηγιών.
 • Δυσκολία στο να ξεκινά και να ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.
 • Ελλείμματα στην μνήμη, στη σειροθέτηση, στην επίλυση προβλήματος, στον χρονικό προσανατολισμό.

Εξαιτίας δυσκολιών στον Κινητικό-Νευρομυικό τομέα:

 • Δυσκολεύεται στον συντονισμό λεπτών (μικρών) ή/και αδρών κινήσεων, στην αμφίπλευρη οργάνωση και
  στην Πράξη. Δεξιότητες που δηλαδή είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριότητων που επηρεάζουν
  την συναισθηματική, την κοινωνική, αλλά και ακαδημαική του ανάπτυξη όπως: το παιχνίδι, η γραφή, η
  αυτοεξυπηρέτηση.
 • Παρουσιάζει χαμηλό μυικό τόνο, μυική αδυναμία στα άνω άκρα ή στον κορμό ή/και δυσκολίες ισορροπίας.
  Εξαιτίας δυσκολιών Οπτικής Αντίληψης:
 • Χάνει τις σειρές του τετραδίου, αδυνατεί να ολοκληρώσει μια εικόνα, ένα παζλ.
 • Αδυνατεί να βρει τις λεπτομέρειες μιας εικόνας.

Τι θα κερδίσει το παιδί μου από την συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο Τaxiarhis;

 • Αυτοπεποίθηση.
 • Οργάνωση συμπεριφοράς.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων.
 • Και πάνω από όλα την αίσθηση, ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Παίρνει χρόνο! Αλλά τα αποτελέσματα θα σας ανταμείψουν!

Πως και που ακριβώς γίνονται όλα αυτά;

Οι χώροι Εργοθεραπείας του Taxiarhis είναι κατάλληλα διαμμορφωμένοι για τον θεραπευτικό σκοπό

που εξυπηρετούν κάθε φορά. Ακολουθούν την παιδική ιδιοσυγκρασία και τις εκάστοτε ανάγκες της. Κάθε

θεραπευτική συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Ο Εργοθεραπευτής, αφού έχει ολοκληρώσει εκτενή αξιολόγηση δεξιοτήτων του παιδιού, μέσα απο την κλινική του παρατήρηση και την χρήση ειδικών τεστ για τον σκοπό αυτό, ξεκινά την θεραπευτική του παρέμβαση, η οποία βασίζεται σε στόχους βραχυπρόθεσμους (ως 3 μήνες) και μακροπρόθεσμους (6 μήνες και άνω). Παρεμβαίνει σταδιακά και χρησιμοποιεί παιχνιώδεις, ακίνδυνες, ευχάριστες και θεραπευτικές δραστηριότητες, που ακολουθούν τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τον ρυθμό του, τις απαιτήσεις της οικογένειας και την στοχοθεσία που τέθηκε.

Ο Εργοθεραπευτής συνεργάζεται στενά τόσο με το οικογενειακό, όσο και με το σχολικό περιβάλλον. Υποστηρίζει, καθοδηγεί και εποπτεύει την πρόοδο< στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος συνεργάζεται με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα (Αναπτυξιολόγος Παιδοψυχίατρος, Λογοθεραπευτής), για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η Εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει κάθε παιδί που έχει διαγνωστεί με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή όπως: Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές Δυσκολίες, νοητική υστέρηση, δυσπραξία. Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να αναδείξει το αισθητηριακό, αντιληπτικό και κινητικό προφίλ του παιδιού, τόσο εντός συνεδριών με σκοπό την κατάκτηση σπουδαίων για την καθημερινότητα του δραστηριοτήτων, όσο και στις υπόλοιπες ειδικότητες και φροντιστές,με σκοπό την κατάλληλη διαχείρισή του στα διάφορα περιβάλλοντα, που το ίδιο κινείται και με στόχο την ανάδειξη του μέγιστου δυνατού δυναμικού του.

Στο χώρο μας παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση στον Τομέα της Εργοθεραπείας, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα προκλητικών εικόνων όπως: υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα, διαταραχές σίτισης, απτική αμυντικότητα, άγχος αποχωρισμού, κατάκτηση ανεξαρτησίας στην τουαλέτα, δυσγραφία, δυσπραξία, αργοπορημένη έναρξη ομιλίας.

Προγράμματα

Θέλετε να κλείσετε ραντεβού και να μάθετε περισσότερα για μας και το κέντρο μας;

Στο “Ταξιάρχης” παραμένουμε ασφαλείς καθώς λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των πελατών και του προσωπικού από τον COVID-19. Έχουμε προβεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων θεραπείας ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ενώ επίσης παρέχουμε αξιολογήσεις και θεραπείες εξ αποστάσεως.