Η αμφιχειρία και η κυρίαρχη πλευρά στα παιδιά

Πηγές:

1) http://ejournals.lib.auth.gr/psyan…/article/view/7737/7501

2) file:///C:/Users/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91/Downloads/7737-20014-1-SM.pdf

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831280/

4) https://curiosityunlocked.in/…/why-do-we-have-a…/

 

Σχετιζόμενοι όροι: 

Κυρίαρχη ή προτιμώμενη πλευρά: Η πλευρά εκείνη του σώματος που μας βολεύει περισσότερο να εκτελούμε καθημερινά έργα. Αποτελεί μοναδική νευρολογική προτίμηση για τον καθένα, ενώ υπάρχουν δεδομένα που αποδεικνύουν τον κληρονομικό χαρακτήρα της. 

Υπάρχουν 3 κατηγορίες εδώ: οι δεξιόχειρες, οι αριστερόχειρες και οι αμφίχειρες. 

Συμπερασματικά σχόλια έναντι των ερευνών 

 

Η Εργοθεραπεία, ως ειδικότητα στοχεύει  στην βελτίωση της ποιότητας  ζωής των ατόμων κάθε ηλικίας στην καθημερινότητα.  Διερευνά και παρεμβαίνει, για να αναδείξει την λειτουργικότητα σε καθημερινά έργα, όπου είναι αναγκαίο. Ελέγχεται δηλαδή η εκτέλεση των έργων , η ποιοτική απόδοση τους, καθώς και τί επίδραση έχουν πάνω στα άτομα σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο ( π.χ. βελτίωση αυτοεκτίμησης, κοινωνικοποίησης). Για τους εργοθεραπευτές επομένως είναι συνυφασμένη η ποιότητα ζωής με το επίπεδο λειτουργικότητας. 

Η αριστεροχειρία ή η αμφιχειρία στα παιδιά αποτελούν θέματα, για τα οποία οι γονείς φτάνουν γεμάτοι απορίες στα πλαίσια  των συνεδριών μας. Έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ανάδειξη τους, μέσα από την παροχή της σχετιζόμενης έρευνας, όπου μπορείτε, να διαβάσετε παραπάνω πατώντας στους συνδέσμους . Η έναρξη των ερευνών σχετικά με την κυρίαρχη πλευρά, αλλά και την αμφιχειρία τοποθετείται  από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Καθώς θα διαβάζετε, θα ανακαλύψετε και οι ίδιοι,  τις συχνά αντικρουόμενες απόψεις των ερευνητών μέσα στα χρόνια,  σχετικά με τα αίτια της αριστεροχειρίας ή της αμφιχειρίας, όπως και για την επίδραση που έχουν στην συνολική εικόνα της λειτουργικότητας ενός ανθρώπου.  

Η εικόνα της αμφιχειρίας ή της αριστεροχειρίας, φαίνεται πως παρουσιάζουν συσχέτιση με την ύπαρξη αναπτυξιακών ελλειμμάτων, τόσο νοητικών,  όσο και κινητικών , χωρίς όμως  αυτό να είναι πάντα βέβαιο. Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει πάντως,  ότι  η εργοθεραπευτική παρέμβαση , μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τον αριστερόχειρα στην καθημερινότητά του. Η αμφιχειρία πάλι γίνεται δεκτή, αν δεν προκαλεί σωματική ή πνευματική σύγχυση, αλλά  είναι αναγκαίο να διαφοροποιείται από την εικόνα cross dominance (ελ.μφτρ: χιαστί κυρίαρχη πλευρά), κατά την οποία το άτομο, χρησιμοποιεί επιλεκτικά πότε την μία πλευρά και πότε την άλλη, αλλά για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.  

Ως προς τους αμφίχειρες, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως ανάμεσά μας ζουν άνθρωποι με αυτή την εικόνα, απολαμβάνοντας, στην καθημερινότητα την αμφιχειρία τους, δίχως κανένα πρόβλημα. 

Η ανάδειξη της κυρίαρχης πλευράς αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, που ξεκινά  την ανάπτυξη της από την εμβρυική κιόλας ζωή, μέσα στην μήτρα της μητέρας, για να ολοκληρωθεί στα 5 έτη ζωής.  Πάντα αποτελεί -και πρέπει να αποτελεί-  προτεραιότητα κάθε ειδικότητας που σχετίζεται με το παιδί, ως και εκείνη την χρονική περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται ‘κρίσιμη’ για την εδραίωση της εν λόγω δεξιότητας. Άλλωστε πριν την εκλέπτυνση των όποιων δεξιοτήτων σχετίζονται με τα άνω/κάτω άκρα, προέχει, η εδραίωση της κυρίαρχης πλευράς. 

Αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, η εδραίωση δηλαδή της κυρίαρχης πλευράς, τότε  αρχικά εξετάζεται η ποιοτική εκτέλεση έργου. Αναλόγως του αποτελέσματος κατευθύνεται και η Εργοθεραπευτική παρέμβαση για την συνέχεια.

 

Αντωνία Παπαμιχαήλ , Εργοθεραπεύτρια,

Επιστημονικά Υπεύθυνη ‘Ταξιάρχης’

 

Leave a comment