10 χρήσιμες συμβουλές για την διαχείριση του μαθητή με Διάσπαση προσοχής μέσα στην Τάξη

1. Απευθύνετε του το λόγο μέσα στην τάξη. Ανεβάστε τον χρόνο συμμετοχής.

2. Βρείτε ένα κοινό ‘αστείο’ που θα λέτε μεταξύ σας

3. Απευθύνετε του το λόγο μέσα στην τάξη. Ανεβάστε τον χρόνο συμμετοχής.

4. Βρείτε ένα κοινό ‘αστείο’ που θα λέτε μεταξύ σας.

5. Δομήστε τον χρόνο, ώστε να μπορεί να ονειροπολήσει για λίγο.

6. Επαναφέρετε το ακουμπώντας το με ελαφρά πίεση στον ώμο και ρωτώντας τον κάτι απλό.

7. Δείξτε του με το στυλό που βρίσκεστε.

8. Κάντε εναλλαγή της πνευματικής δουλειάς με την φυσική δραστηριότητα (brain breaks).

9. Οπτικοποιείστε όσο είναι δυνατόν τις πληροφορίες.

10. Χρωματίστε κίνηση και φωνή. ‘Ποιος θα μας πει;’ (Θεατρικότητα). Επιβραβεύετε την προσπάθεια του.