Υπηρεσίες

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία στα πλαίσια των προγραμμάτων της προωθηθεί στο παιδί σας όλες εκείνες τις
δεξιότητες,(αισθητηριακές,κινητικές, γνωστικές) που του είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σημαντικών
δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (όπως η γραφή, το παιχνίδι,η προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο), οι οποίες συμβάλλουν με την σειρά τους, στην ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας και της καθημερινότητας του.

Γιατί ξεκινά ένα παιδί ως συνήθως Εργοθεραπεία;
Όταν σε έναν ή παραπάνω από τους τομείς που ακολουθούν παρουσιάζονται δυσκολίες:

Εξαιτίας δυσκολιών Αισθητηριακή Ρύθμισης:

 • Υπερκινητικότητα.
 • Αργός ρυθμός σε δραστηριότητες.
 • Συμπεριφορά έντονης αναζήτησης στο χώρο.

Εξαιτίας δυσκολιών Γνωστικού τομέα:

 • Αδυναμία ενσωμάτωσης προσοχής.
 • Αδυναμία ακολουθίας οδηγιών.
 • Δυσκολία στο να ξεκινά και να ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.
 • Ελλείμματα στην μνήμη, στη σειροθέτηση, στην επίλυση προβλήματος, στον χρονικό προσανατολισμό.

Εξαιτίας δυσκολιών στον Κινητικό-Νευρομυικό τομέα:

 • Δυσκολεύεται στον συντονισμό λεπτών (μικρών) ή/και αδρών κινήσεων, στην αμφίπλευρη οργάνωση και
  στην Πράξη. Δεξιότητες που δηλαδή είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριότητων που επηρεάζουν
  την συναισθηματική, την κοινωνική, αλλά και ακαδημαική του ανάπτυξη όπως: το παιχνίδι, η γραφή, η
  αυτοεξυπηρέτηση.
 • Παρουσιάζει χαμηλό μυικό τόνο, μυική αδυναμία στα άνω άκρα ή στον κορμό ή/και δυσκολίες ισορροπίας.
  Εξαιτίας δυσκολιών Οπτικής Αντίληψης:
 • Χάνει τις σειρές του τετραδίου, αδυνατεί να ολοκληρώσει μια εικόνα, ένα παζλ.
 • Αδυνατεί να βρει τις λεπτομέρειες μιας εικόνας.

Τι θα κερδίσει το παιδί μου από την συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο Τaxiarhis;

 • Αυτοπεποίθηση.
 • Οργάνωση συμπεριφοράς.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων.
 • Και πάνω από όλα την αίσθηση, ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Παίρνει χρόνο! Αλλά τα αποτελέσματα θα σας ανταμοίψουν!

Πως και που ακριβώς γίνονται όλα αυτά;

Οι χώροι Εργοθεραπείας του Taxiarhis είναι κατάλληλα διαμμορφωμένοι για τον θεραπευτικό σκοπό
που εξυπηρετούν κάθε φορά. Ακολουθούν την παιδική ιδιοσυγκρασία και τις εκάστοτε ανάγκες της. Κάθε
θεραπευτική συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.Ο Εργοθεραπευτής, αφού έχει ολοκληρώσει εκτενή αξιολόγηση δεξιοτήτων
του παιδιού, μέσα απο την κλινική του παρατήρηση και την χρήση ειδικών τεστ για τον σκοπό
αυτό, ξεκινά την θεραπευτική του παρέμβαση, η οποία βασίζεται σε στόχους βραχυπρόθεσμους (ως 3 μήνες)
και μακροπρόθεσμους (6 μήνες και άνω). Παρεμβαίνει σταδιακά και χρησιμοποιεί παιχνιώδεις, ακίνδυνες,
ευχάριστες και θεραπευτικές δραστηριότητες, που ακολουθούν τα ενδιαφέροντα του παιδιού,τον ρυθμό του,
τις απαιτήσεις της οικογένειας και την στοχοθεσία που τέθηκε. Ο Εργοθεραπευτής συνεργάζεται στενά τόσο
με το οικογενειακό, όσο και με το σχολικό περιβάλλον. Υποστηρίζει, καθοδηγεί και εποπτεύει την
πρόοδο< στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος συνεργάζεται με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα
(Αναπτυξιολόγος Παιδοψυχίατρος, Λογοθεραπευτής), για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Παιδοψυχολογική Παρέμβαση - Συμβουλευτική Γονέων

Έχει αποδειχτεί πως είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τους γονείς να συμβουλεύονται ένα παιδοψυχολόγο ειδικευμένο σε θέματα διαπαιδαγώγησης και επικοινωνίας με το παιδί και γενικότερα με τα μέλη της οικογένειας.

Ο ψυχολόγος που έχει ειδικευθεί σε θέματα παιδοψυχολογίας και συμβουλευτικής γονέων μπορεί να σας
βοηθήσει να επιλύσετε δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με το παιδί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της
οικογένειας σας.

Γιατί να απευθυνθώ για συμβουλευτική σε παιδοψυχολόγο;

 • Οριοθέτηση συμπεριφοράς
 • Εκρήξεις θυμού - Επιθετικότητα
 • Αντιζηλίας μεταξύ αδελφών
 • Άγχος – Φοβίες
 • Ελλειμματική προσοχή / Υπερκινητικότητα
 • Ανορεξία ή Βουλιμία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Σχολική μελέτη
 • Δυσκολίες στην πρόσληψη τροφής
 • Διαταραχές ύπνου
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 • Διαταραχές ύπνου
 • Κρίση στην οικογένεια (π.χ. χωρισμός, θάνατος)
 • και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού σας.

Τι θα κερδίσω από τις συνεδρίες συμβουλευτικής με τον παιδοψυχολόγο;

Ο απώτερος στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι η βελτίωση της σχέσης σας με το παιδί σας. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού σας. Η εκμάθηση θετικών και αποτελεσματικών στρατηγικών διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης της συμπεριφοράς του. Η βελτίωση της επικοινωνίας με το παιδί και η προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού.

Επίσης, αν το παιδί σας παρακολουθεί κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, επιβάλλεται να παρακολουθείτε σταθερά συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων. Υπάρχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα ευρήματα, πως η συμβουλευτική των γονέων συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας του παιδιού σας.

Τι ακριβώς γίνεται στις συνεδρίες συμβουλευτικής;

Η διαδικασία της συμβουλευτικής βασίζεται στην εκπαίδευση των γονέων σε επιστημονικές πρακτικές
διαπαιδαγώγησης και απαιτεί καλή και ειλικρινή συνεργασία του θεραπευτή με τους γονείς και τυχών άλλους θεραπευτές ή εκπαιδευτικούς.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Αναφορά στη γενική εικόνα του παιδιού και καταγραφή των δυσκολιών του.
 • Κατανόηση της αιτίας της συμπεριφοράς του και σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου.
 • Εκπαίδευση σε θεραπευτικές τεχνικές και υποστήριξη σε τυχών δυσκολίες στην εφαρμογή τους.
 • Για όλους τους παραπάνω λόγους το Taxiarhis παρέχει Δωρεάν Συμβουλευτική Γονέων στους γονείς των παιδιών που παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα στον χώρο του
 • Επίσης, Δωρεάν παρέχεται και η 1η Αξιολόγηση του παιδιού (από Ψυχολόγο ή Εργοθεραπευτή) με την προϋπόθεση πως θα παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καραϊσκάκη 11, Κορωπί
2130 376545
6944 235153
taxiarhiscenter@gmail.com

Newsletter